ใส่ความเห็น

แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก

  เมื่อเส้นลวดมีกระแสไฟฟ้า I ไหล และอยู่ในสนามแม่เหล็ก B จะเกิดแรงแม่เหล็กกระทำบนกระแสไฟฟ้า
จึงเสมือนมีแรงกระทำบนเส้นลวด เฉพาะช่วงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเท่านั้น

รูปที่ 25 แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และอยู่ในสนามแม่เหล็ก [15]

** ดังนั้นแรงที่เกิดขึ้นจึงทำให้เส้นลวดเคลื่อนที่ไปในทิศของแรงนั้น
** ทิศของแรง จะขึ้นอยู่กับทิศของกระแสไฟฟ้าและทิศของสนามแม่เหล็ก
จะได้

ทิศทางของแรงที่กระทำ เป็นไปตามกฎมือขวาของสกรู (right hand screw rule)

รูปที่ 26 ทิศทางของแรงที่กระทำ [16]

รูปที่ 27 การใช้มือขวาหาทิศของแรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก[10]

– นิ้วหัวแม่มือ แทน F
– ปลายนิ้วทั้งสี่ แทนทิศของ I
– กำปลายนิ้วทั้งสี่ตามทิศของ B
หรือ ใช้อีกวิธีหนึ่ง ใช้มือขวา
– นิ้วหัวแม่มือ แทน F
– นิ้วชี้ แทน I
– นิ้วกลาง แทน B
หรือ ใช้อีกวิธีหนึ่ง ใช้มือซ้าย
– นิ้วหัวแม่มือ แทน F
– นิ้วชี้ แทน B
– นิ้วกลาง แทน I

ตัวอย่างที่ 1 ลวดเส้นหนึ่งยาว 5 เซนติเมตร มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 4 แอมแปร์ วางอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 10-3 เทสลา โดยลวดเอียงทำมุม 30o กับสนามแม่เหล็ก จงหาขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ ลวดเส้นนี้

ตัวอย่างที่ 2 ลวดตัวนำยาว 3 เซนติเมตร วางตัวอยู่ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กขนาด 0.40 เทสลา ถ้าลวดตัวนำมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 5 แอมแปร์ แรงที่กระทำต่อเส้นลวดตัวนำมีค่าเท่าใด

ตัวอย่างที่ 3 แท่งตัวนำยาว 10 เซนติเมตร มวล 0.05 กิโลกรัม มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 25 แอมแปร์ เมื่อ อยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ปรากฏว่าแท่งตัวนำนี้สามารถอยู่นิ่งในสนามแม่เหล็กได้ จงหาขนาด ของสนามแม่เหล็ก (สมมติน้ำหนักของสายไฟที่ต่อกับแท่งตัวนำมีค่าน้อยมากจนไม่ต้องนำมาคำนวณ)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: