ใส่ความเห็น

กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

  กำลังไฟฟ้า (Electrical Power)

กำลังไฟฟ้าในทางไฟฟ้าใช้สัญลักษณ์ P มีหน่วยเป็นวัตต์  หมายถึง  ปริมาณไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าใช้ไปให้กับอุปกรณ์ มีค่าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าคูณกับกระแสไฟฟ้า

ความสัมพันธ์        P ~ Vและ   P ~ I
เพราะฉะนั้น    P  = Vx I      มีหน่วยเป็นวัตต์ ( W)       แต่         I = E / R

แทนค่า        P = V• ( V / R )    เพราะฉะนั้น    P = V2 / R      แต่        V = I • R

แทนค่า        P = ( I • R ) • I        เพราะฉะนั้น    P = I 2 • R

ในทางกลกำลังจะวัดเป็นหน่วยของ แรงม้า(HP,   Horse Power)      ,1 HP = 746 วัตต์

พลังงานไฟฟ้า (Electric Energy),W
Kilowatt Hour Meter

หมายถึงพลังงานไฟฟ้า (W) เป็นปริมาณไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ไปทั้งหมด หรือ แหล่งจ่ายไฟฟ้าจ่ายให้ทั้งหมด คิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง มีหน่วยเป็น  วัตต์ – ชม.(Wh)

W   = P x t      หน่วยวัดเป็น  W-h
การคิดค่ากระแสไฟฟ้าคิดจากหน่วยยูนิต (KW –h) จะได้
1,000 W – h =  1 Unit
1 KW-h        = 1 Unit

หรือพลังงานไฟฟ้า อาจวัดเป็นหน่วย จูล (J)  เมื่อ
เมื่อ 1 J     =    1 วัตต์ – วินาที

เพราะฉะนั้น    1Wh(1 วัตต์-ชั่วโมง) = 1 W x 3600 วินาที
= 3600 W – s (วัตต์ – วินาที)
3600 W –s  =   3600 J

W = P x t      เมื่อ   P = V • I

ดังนั้น   W = V • I x t

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: